Kamishibai

Kamishibai is een traditionele Japanse vertelvorm (kami = papier, shibai = drama). Het gaat om een klein theatertje waarin grote tekeningen passen.  Elk blad geeft een andere scène uit het verhaal weer. Een verteller verschuift de tekeningen en vertelt ondertussen het verhaal dat op de achterzijde van de prenten te lezen is.  Zo komt een verhaal tot leven.

Praktische afspraken

Momenteel hebben we in de bibliotheek een 25-tal kamishibai-vertelplaten.  Dat zijn voornamelijk klassieke prentenboeken, maar ook vijf verhalen die kaderen in MOS-projecten. Naast die vertelplaten hebben we drie houten kamishibai-theatertjes.  De vertelplaten en kadertjes worden gratis uitgeleend aan leerkrachten of pedagogische instellingen, op vertoon van de klaskaart.

Vaak werken de verschillende scholen/ klassen in dezelfde weken rond hetzelfde thema (denk aan herfst, kerst…).  Om alle geïnteresseerden de kans te geven die vertelplaten te ontlenen in de gewenste periode, bestaat de mogelijkheid om de vertelplaten, vooraf, voor een bepaalde periode (max. 2 weken) vast te leggen.

De vertelplaten en de theatertjes zijn niet terug te vinden in de open kasten.  Die moeten gevraagd worden aan de balie.